Misbrug


Negative tanker ved misbrug

 • Livet er kedeligt uden sprut
 • Jeg holder ikke frustrationer ud
 • Jeg kan ikke more mig uden alkohol
 •  Jeg kan ikke kontrollere min angst
 •  Hvis jeg tager noget, får jeg det bedre
 • Jeg kan gøre det én gang, jeg kan bare holde op igen
 • Jeg er for svag
 • Mit helbred er alligevel ødelagt

Højrisiko situationer

 • At møde en x-kæreste
 • Dårligt humør
 • At være ked af det – angst, vrede, skyld & skam
 • At føle sig anspændt og stresset eller utilstrækkelig
 •  Præstationer
 • Sociale situationer og krav
 • Nederlag
 • Problemer du ikke kan løse
 • At være sammen med andre der misbruger
 • Konflikter
 •  Vrede og kritik
 • Værtshuse, diskoteker, prostitution, sex, sportskampe, casinoer, synet af vennerne der drikker, bestemte hjørner …..

Hvad vedligeholder misbrug?

 • Trang
 • Kontroltab
 • Dårligt humør

"Jeg kan ikke lade være", "Jeg kan ikke holde det ud". "Jeg kan ikke klare det" ….

 • Svære livssituationer
 • Andre der misbruger
 • Konflikter

Omstrukturering af misbrugstanker


Automatiske tanker

 • Livet er kedeligt uden sprut                                                   
 • Jeg kan ikke fungere uden stof                               
 • Trangen er uudholdelig                          
 • Uden dope bliver jeg angst              
 • Jeg er ikke stærk nok                    
 • Jeg kan ikke klare at være sammen med andre uden at være påvirket
 • Det er genetisk, jeg kan ikke gøre for det


Alternative tanker

 • Jeg behøver ikke at misbruge for at have det sjovt
 • Mit liv er bedre uden stof
 • Det går over, hvis jeg venter
 • Jeg kan lære at klare mine følelser
 • Jeg kan godt, selvom det er svært
 • De andre vil respektere mig, når jeg er clean
 • Jeg kan lære at stå imod


Sikre følger af misbrug

 • Personligheden ændres
 • Du bliver irritabel og aggresiv
 • Din adfærd bliver støjende
 • Dine reaktioner bliver barnlige
 • Du kan ikke vurdere din situation realistisk
 • Du bliver ansvarsløs
 • Dit selvbærd bliver lavt

Hvad skal du lære?

 • Kunne identificere advarselssignaler
 • Bede om hjælp
 • Hamle op med symptomer på sygdom
 • At undgå alkohol & stoffer

Undgå alkohol & stoffer

Hvilke fordele er der ved at sige nej?

 • Virkningen af din medicin bliver ikke ødelagt
 • Du vil lettere kunne forhindre tilbagefald
 • Du kan bedre hamle op med din sygdom
 • Du bliver mere opmærksom på psykotiske symptomer, når de forværres
 • Dit humør bliver mere stabilt
 • Du mister ikke venner, job og bolig
 • Du føler dig sundere
 • Du får et bedre forhold til andre mennesker

Hvilke ulemper er der ved at sige ja?

 • Der kommer flere psykotiske symptomer og dem du har i forvejen, bliver værre
 • Alkohol og stoffer ødelægger den gavnlige virkning af medicinen og der kommer flere bivirkninger
 • Du kan ikke forebygge tilbagefald
 • Du kan ikke hamle op med din sygdom og dine symptomer
 • Du har svært ved at finde ud af, om du er psykotisk eller påvirket
 • Du bliver deprimeret og irritabel
 • Du mister venner, job og bolig
 • Alkohol og stoffer skader din krop, dit nervesystem og dine organer
 • Du kan få delirium, kramper, kvalme og angstsymptomer
 • Du trækker dig tilbage fra samvær med andre mennesker

Magtkamp

 • Man må bekæmpe ild med ild
 • Ærlighed er en forudsætning
 • Lad være med at manipulere
 • Sæt fokus på din styrke
 • Pas på bortforklaringer og undvigelse