Psykolog med speciale i depression

Depression og symptomer


Der findes en lang række symptomer på depression. Her har jeg listet en række af dem.

 • nedsat humør, nedtrykthed
 • nedsat lyst eller interesse
 • nedsat selvtillid eller selvfølelse
 • selvbebrejdelser eller skyldfølelse
 • negativt syn på fremtiden
 • tænke- eller koncentrationsbesvær
 • tanker om død eller selvmord


 • nedsat energi eller øget træthed
 • søvnforstyrrelser
 • appetit- eller vægtændring
 • rastløshed eller hæmning

Forskellige former for depression:

 • depressiv enkeltepisode*
 • periodisk depression
 • manio-depressiv tilstand

*depressiv enkeltepisodes varighed: fra mellem 3-12 måneder, hvis man ikke behandler


Hvem får depression?

Forekomst livstidsrisiko for udvikling af en depression: ca. 5-9 % kvinder, ca. 2-4 % mænd.

Flere kvinder end mænd bliver ramt, de fleste får sygdommen i en alder af 20-40 år.

Sårbarheds - stress – model

 • genetisk sårbarhed: nogle mennesker er særligt sårbare
 • opvækstvilkår: barnet udvikler, pga. fx svigt, afvisning, dysfunktionelle/negative antagelser (”jeg duer ikke” – ”ingen kan elske mig”)
 • måden at tænke på
 • kritiske livsbegivenheder: fx tab de gamle negative ideer bliver aktive, blusser op
 • personlige egenskaber er vigtige for, hvilken type begivenheder, der kan sætte de negative tanker i gang
 • belastende livsvilkår

Depressionens onde cirkler

Belastende begivenheder:

 • særligt tab og nederlag
 • depressive følelser
 • negative tanker
 • problemer ift andre (social tilbagetrækning)  
 • manglende tilfredsstillende aktiviteter (inaktivitet)
 • biologiske forstyrrelser

Den depressive tankegang er kendetegnet ved et negativt syn på sig selv: ”jeg er ikke god nok”

Et negativt syn på andre og omverdenen: ”der er ingen, man kan stole på”

Et negativt syn på fremtiden: ”alt er så håbløst, og det bliver nok aldrig bedre”

Symptomer på depression


Bliver stærkere/tager til:

 • håbløshed
 • hjælpeløshed
 • passivitet
 • tilbagetrækning
 • ensomhed


Bliver mindre/tager endnu mere af:

 • energi
 • lyst
 • glæde
 • selvværd
 • mål og mening