Om psykolog Lisa Kirk Kryger – uddannelser, baggrund:

 

CV:


2006: Imago Parrelations Terapeut, 1-årig uddannelse. Institute for Couples

         Therapy, The Washington DC Training, by Jette S. Simon, Clinical Instructor.

2004: Kognitiv Adfærds Terapeut, 1-årig uddannelse.

         Uddannelses-, Udviklings- og Forskningsafdelingen, Storstrøms Amt.

2000: Psykolog, Cand.pæd.Psych.: Karakter: 11 i specialeafhandling.

          Kandidateksamens-gennemsnit: 10. Danmarks Pædagogiske Universitet.

 

Ansættelser/erhvervskompetencer & erfaringer:


 • Klinisk Psykolog i ”Byens Psykologer”, H.C. Andersens Boulevard 47, Kbh.
 • Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Amager i 2 år.
 • Klinisk Psykolog, ”Klinik for Selvmordsforebyggelse”, Vordingborg, og Slagelse Sygehus, satellitfkt., Region Sjaellands Psykiatri.
 • Klinisk Psykolog, Sankt Hans Hospital, Center for Kognitiv Terapi, ved professor Irene Oestrich og ledende overlæge Jørn Lykke.
 • Klinisk Psykolog, 1-årig Uddannelsesstilling, v/ Psykolog med ydernr., Kgs.Lyngby
 • Privatpraktiserende Klinisk Psykolog, Ordrupvej 34 B, Charlottenlund.
 • Privatpraktiserende Psykolog, ”Psykologhuset Broen”, 2200 København N.            
 • Privatpraktiserende psykolog, ”Byens Psykologer”, H.C.Andersens Boulevard 47, 1553 København V.                         
 • Psykologvejleder i forskningsmetodologi, børne- og psykiatriområdet,  Professionsbacheloruddannelsen for Sygeplejestuderende, Kbh.´s Amt.
 • Psykolog/Studenterrådgiver/Uddannelsesleder for Sygeplejestuderende, Kbh.´s Amt.
 • Psykolog, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR, Gentofte Kommune.
 • Psykolog/Kursusleder i forskningsmetodologi, Professionsbachelor-uddannelsen for Sygeplejerskestuderende, Kbh.´s Amt.

 

 • Censor funktion
 • 2015-2005: External Examiner, Department of International Health, immunology and Microbiology, University of Copenhagen: I Folkesundhedsvidenskab, kandidat- og bachelor eksaminer, for studerende/Censor på Københavns Universitet i Folkesundhedsvidenskab, Center for sundhed og samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K.
 • 2010-2006: Censor ved Lægeuddannelsen, Københavns Universitet.

 

Videnskabelig produktion og lignende


2011: Deltager ved reception, i Slagelses nye Klinik for Selvmordsforebyggelse.

2010: Ved åbning af Slagelse Hospitals nye Klinik for Selvmordsforebyggelse, Interview ved 

          undertegnede, den 12.01.2011.  26/Ugeavisen Slagelse/ 28.12.2010.

2004: Psykolog Nyt, nr. 18/2004, Faglig tyngde: ”Forskning og fagligt”: 10 siders  artikel:

         ”Om tilknytning til andre mennesker”. Udlånes på UniversitetsBiblioteker.

2002: Forfatter til kapitler i bogen: ”Sundhedspsykologi”, 2002.

 

Kursusvirksomhed/Certificeringer


2017: ”Dynamisk Assessment & interaktiv testning”, 01. September, DPF.

2017: ”Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Kbh.”, august, DPF.

2016: ”Exners Rorscharch System, grundkursus (børn) – kursustype l

            I perioden: 25. og 26. januar samt 29.februar 2016. Dansk Psykolog Forening.

2015: ”Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten”, Helsingør K.

2015:   Forflytningskursus, Brandskolen, Gørlundevej 4B, Ålsgårde, 1 dag.

2014:   Engelsk B, GSK, Ingrid Jespersens GymnasieSkole.

2013:   Matematik A-niveau, GSK, Copenhagen Business College/CBS.

2011:  ”Iværksætterkursus”, Væksthuset Hovedstadsregionen, Gentofte Kommune.

2010:  ”Verdensdag for Selvmordsforebyggelse”, PsykiatriFonden, FUFS, Livslinien.

2008:  ”Emotioned Focused Therapy” v/Professor Leslie Greenberg, Toronto.

2008:  ”Uncover Strengths & Build Resilience”, v/Dr. Christine Padesky, Ph.D.,

             California. Masterclass in Cognitive Behavioural Therapy.

2007: ”Hjerne og Psyke; udviklingspsykologiske og voksenpsykologiske perspektiver

            ved specialist og Cand.Psych., Susan Hart. Dansk Psykolog Forening.

2007: ”Selvmordsforsøg og cutting blandt unge”. Temadag for psykologer, DPF.                 

2004-2003: Ph.d. Engelsk kursus, Copenhagen Business College, Niels Brock.

 

Frivillig Psykolog Rådgivning


2005:          Frivillig psykologrådgiver for fysisk- og /el. psykisk voldsramte kvinder i

Grevinde Dannerhuset, Nansensgade 1, 1366 København K.

2004- 2002:Frivillig psykologrådgiver ved Psykiatri Fondens Telefonrådgivning, Kbh. Ø.

 

Professionel erhvervserfaring er Klinisk Psykologi, Psykiatri:


Med såvel børn, unge, voksne, familier, i forhold til diagnostik, udredning/testning, forskning, behandling, undervisning individuelt og i grupper, supervision m.m.

 

Som Klinisk Psykolog, Cand.Psych.: Tilbyder jeg psykologisk, psykiatrisk konsultation og samtaleterapi til børn, unge, voksne, par og familier.