Kognitiv adfærdsterapi


Kognitiv adfærdsterapi er en terapi form, som er særdeles effektiv til behandling af f.eks. angst, depression/tristhed, lavt selvværd, misbrug, stress, ensomhed, overdreven vrede, stress, eksamensangst, ensomhed, personlig udvikling og meget mere.

Evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi, kaldes det, da terapiformen er dokumenteret, er valid, ud fra mangfoldig forskning.

Kognitiv terapi, er en terapiform, der fokuserer på, hvordan ens TANKER/(automatiske tanker/leveregler) PÅVIRKER ens: følelser, handlinger/adfærd og kropslige reaktioner.

I et typisk terapiforløb tages udgangspunkt i klientens aktuelle og højst prioriterede problemstilling. Terapeuten søger at frembringe en kognitiv forandring, et alternativ i patientens basale tanker og antagelser –


for at kunne skabe en vedvarende forandring af patientens følelser, adfærd og kropslige reaktioner.

Et fundamentalt princip for Kognitiv Terapi, er princippet om ”samarbejdende empirisme”: Terapeut og klient, afdækker i fællesskab klientens automatiske tanker/leveregler. Terapeuten stiller uddybende spørgsmål til, hvordan du ser dig selv, andre mennesker, verdenen, din fremtid og ift det, der for klienten, er relevant.

Ved i fællesskab at finde frem til klientens automatiske tanker, tankeforstyrrelser, fejltolkninger, finder klient og psykolog, i fællesskab, frem til alternative tanker, tolkninger – mere rimelige forklaringer – som kan fremkalde en næsten øjeblikkelig lindring af klientens symptomer.